Religion

Religion - spørgsmål

28. maj 2006 af tanja xxx (Slettet)
Hej!

Min næste eksamen er religion. Jeg har i den anledning lige et par spørgsmål, som jeg håber i kan hjælpe mig med!

Hvad menes der med en udefra og en indefra tekst, i forbindelse med islam, kristendom og buddhismen?

Hvilke ritualer er almindelige at komme op i, indenfor hhv. islam, kristendom og buddhismen?

Håber der er nogen der kan hjælpe. På fprhånd tak for hjælpen ^_^

Brugbart svar (1)

Svar #1
28. maj 2006 af Karenmh (Slettet)

Udefra må være en som ikke har den religion? indefra, en præst eller sådan?
Kristendommen, der lagde vi meget vægt på Jesus historie hvis man kan sige det sådan. påsken osv.

Brugbart svar (1)

Svar #2
28. maj 2006 af ThomasRG (Slettet)

Diverse overgangsriter, navngivning, begravelse og ved andre kritiske "tidspunkter".

Kan du være mere præcis? Hvad er det helt konkret, at du vil have svar på?

Brugbart svar (1)

Svar #3
31. maj 2006 af jammal

Hey Tanja..

Indenfor Islam er det følgende altid vigtigt: Hadj, fasten og de 5 søjler i islam.

kristendommen: Min lærer sætter vægt på bjergprædken og dens fortolkninger..!

- Næstekærlighed! ( protestantisk kirke, katolske kirke, hvad siger de om det?

- mystik ( hvis i har haft om det)

Her kan du fx sammenligne med sufismen (mystik) i islam, og fortælle om hvorfor, hvordan man bryder dualismen!

Det var lidt rodet, men håber du kan bruge det..

Brugbart svar (1)

Svar #4
31. maj 2006 af Calem (Slettet)

#3 hadj (pilgrimsfærden) og saum (fasten) er vel begge dele af de 5 søjler. Kan godt være, at det var det, du mente, men ville bare lige pointere det, så det ikke bliver misforstået.

Brugbart svar (1)

Svar #5
31. maj 2006 af tita (Slettet)

hej tanja xxx

Her er lidt om ritualer i islam:

fasten,

bønnen,( og ritualet:renselse inden bønnen)

pilgrimsfærden:
De vigtigste ritualer i forbindelse med pilgrimsfærden er:

1)omkredsning af Ka'baen,

2)sammenkomst på Arafatsletten ved "Barmhjertighedens Bjerg", hvor Muhammad holdt sin afskedsprædiken, og de over en million muslimer fra hele verden iklædt deres særlige enkle og ensartede pilgrimsdragt lytter til en prædiken

3) en symbolsk stening af Satan,

4) et slagtoffer for at mindes Ibrahams (Abrahams) offer af sønnen Ismail.

-----

overgangsritualer i islam:

omskæring

ægteskab

begravelse:
Begravelsesritualerne varierer fra land til land og fra gruppe til gruppe, men generelt gælder følgende.: Liget vaskes omhyggeligt af personer af samme køn som afdøde og iføres ligklæde. Vaskningen af liget foregår på foreskrevet vis og må forstås i sammenhæng med de øvrige renhedsforestillinger og rituelle renselser.


vh
tita

Brugbart svar (1)

Svar #6
31. maj 2006 af Liquidizer (Slettet)

Ja, så er der nogle der kommer op i den der sorte sten i kaba'en. Underligt. En hel tekst, der bare beskriver den sten, dens udseende hovedsageligt. Blev godt nok lidt chokeret.

Brugbart svar (1)

Svar #7
31. maj 2006 af tita (Slettet)

#6 Muslimer der er på pilgrimsfærden kommer ikke op i den sorte sten.. og de komme heller ikke ind i kaba´en..


Mange muslimer kysse eller berøre den Sorte Sten, som befinder sig I kabahens hjørne, mens man går rundt om kabaen. Det er vigtigt at understrege at kysse/berøringen af stenen er en frivillig handling og IKKE en forpligtelse, altså ikke en forskrift fra Allah. Derfor, har selve stenen ikke en betydning for selve hadj - dvs. den gør ikke ens Hadj ugyldig, hvis man ikke røre stenen.

De muslimer, der vælger at kysse/berøre ”Hajar ul Aswad”(den sorte sten) gør det udelukkende fordi Profeten Muhammed (saws), der placerede denne Sorte Sten i forbindelse med genopbygningen af kabah´en plejede at kysse og berøre den, når han udførte Umra og Hadj. Så når muslimer idag kysser og berøre den Sorte Sten, er det et symbol på kærlighed til Profeten Muhammed og samtidig en måde at udvise respekt for denne Profet.

Men det er vigtigt, at pilgrimmes tro er rettet mod Allah, og de udføre alene deres Hadj(pilgrim) for Gud.


vh
tita

Brugbart svar (1)

Svar #8
31. maj 2006 af Liquidizer (Slettet)

#7

Undskyld. Jeg kunne ikke lade være med at smågrine lidt, men jeg mener, at jeg var oppe til eksamen i emnet, og at jeg var chokeret over, at jeg trak teksten, der kun omhandlede stenens udseende.

Brugbart svar (1)

Svar #9
31. maj 2006 af tita (Slettet)

#8 ja, det lyder godt nok mærkeligt, at man kan trække en eksamens tekst, der kun handler om stenes udseende.

hvad kan man sige om udseendet udover at det er en sten.. der er sort..?

http://www.investigateislam.com/black%20stone.JPG


Brugbart svar (1)

Svar #10
31. maj 2006 af saramusser (Slettet)

Vil også sige at du skal have styr på Bjergprædiken, og det dobbelte kærlighedsbud. I hvert fald hvis du kommer op i Kristendom..

Brugbart svar (1)

Svar #11
31. maj 2006 af Anne.1987 (Slettet)

Hej Tanja. Min klasse og jeg var oppe i religion forleden dag.

Teksterne, som vi kom op i, omhandler det som faktisk er blevet skrevet herinde. Men nogle eksempler skriver jeg:

Personerne, der kom op i tekster inden for Islam, fik en tekst, som beskrev en søjle inden for de 5 søjler.

I Kristendom var der nogle der kom op i påsken, Jesus forhold til sabbatten, Lignelser, som er Jesu forkyndelse osv.

Desuden kan du komme op i Gudsopfattelse i begge religioner.
Det skal nævnes, at hvis man kom op i en af disse religioner, skal man perspektiverer til den anden.

Jeg kom personligt op i Buddhisme, hvor jeg fik en tekst om forgængelighed. Ud fra den skulle jeg forklarer om de forskellige begreber i religionen. Som Dharma, karma, samsara osv.

Jeg håber, du får en god eksamen og at du kunne bruge det til noget.

Hel!dog lykke!

Svar #12
01. juni 2006 af tanja xxx (Slettet)

Mange tak allesammen !!

Brugbart svar (1)

Svar #13
01. juni 2006 af jammal

Hvad betyder sabbatten og lignelser?

Sabbat = er det ikke noget med pause/hvile?

Brugbart svar (1)

Svar #14
01. juni 2006 af Jev20 (Slettet)

Hey...

Skal selv til eksamen i Rel. Vores lærer har givet udtryk for at det er vigtigt af finde kærlighedsbuddet, jesus/kristendommens opgør mod Faisærerne og ikke mindst Eros og Agape...

Brugbart svar (1)

Svar #15
01. juni 2006 af tita (Slettet)

#13

hej Jammal

Sabbat(Shabbat) betyder på hebraisk: " ophør" eller "slutte"

Sabbattens begrundelse og struktur er fastlagt i selve skabelsens urtid. Ligesom Gud hvilkede på syvendedagen, må mennesker, som Guds skabninger, ikke udføre noget arbejde på den dag.

Sabbaten strækker sig fra solnedgang fredag til solnedgang lørdag.


Brugbart svar (1)

Svar #16
01. juni 2006 af tita (Slettet)

hej igen Jammal

her har du et link til en tråd, hvor der forklares, hvad en lignelse er:

https://www.studieportalen.dk/forum/viewtopic.php?t=113223Brugbart svar (1)

Svar #17
01. juni 2006 af jammal

Tak Tita..!

Men hvis nu man udfører et arbejde i sabbaten, hvad sker der så`? Altså er man så syndig? Jeg mener bare, hvad konsekvensen er.

Men tita, du er en knage

Brugbart svar (1)

Svar #18
01. juni 2006 af tita (Slettet)

hej Jammal (Dit navn lyder arabisk?.. sku man sige salaam istedet for :-))

ja, man er syndig, hvis man arbejder i shabbaten. Det er et brud med Guds love, hvis man arbejder på den dag. Gud siger jo i et af de ti bud:

(2.mos.kap 20, 8-12)
"Husk sabbatdagen og hold den hellig. I seks dage må du arbejde og gøre alt hvad du skal; men den syvende dag er sabbat for Herren din Gud"

og så kan du også relatere det til Jesus. For flere gange bliver Farisæerne, sure på Jesus fordi han arbejder(helbreder osv) på shabbatten. læs f.eks. Lukasevangeliet kap 6, Johannes kap 5, vers 9

Man bruger sabbatten på bøn, studier, festmåltider og familiesamvær. Det er på sabbatten jøden finder en åndelig og fysisk ro, hvor alt fokus er rettet mod Gud og ens forhold til Ham.
Men det er egentlig ikke kun det at arbejde, som man ikke må på shabbatten. Det er jo en hvilkedag, hvilket betyder, at man ikke må `skabe´ noget. Jeg kender en ortodoks jøde i kbh, der slukker sin mobil(skriver ikke sms, fordi så ´skaber` han ord)Brugbart svar (1)

Svar #19
03. juni 2006 af jammal

#18:

Ahh Ok..

Ja, jeg er araber..Salam ( er du også det?)

Men ok..nu er jeg med..skal nemlig op i relgion om et par dage..og ved ikke helt hvordan jeg skal gribe det an

Brugbart svar (1)

Svar #20
05. juni 2006 af tita (Slettet)

Salaam Jammal

yup, er også araber.

Jeg var ikke selv op til religionseksamen sidste år, men det vigtigste er, at du har orden i dine notater inden eksamen, så det bliver let for dig at finde religionen og noget om det emne som du trækker til eksamen. Du kommer jo ikke op i kendt tekst, så det handler ikke om at kunne dine tekster du har haft i løbet af året udenad. Skriv et par stikord til hver tekst du har haft i religion og sæt mærket( notat-mærke) på selve teksten. Så kan du lige bruge 1/2 min. af din forberedelsestid til eksamen på at skrive notaterne over, hvis du ønsker at perspektivere til den tekst.

Det vigtigste er at du har styr på de overordnede ting i de forskellige religoner. Fek.s Gudopfattelsen, mennekeopfattelse og etik, fester og gudstjenesteform, forholdet til døden, formålet med livet på jorden, ritualer og så selvfølgelig også den historiske udvikling i de forskellige religioner.


Du kan tage udgangspunkt i nedenstående, når du er til forberedelsen i eksamen.


Tekstgennemgang:

HUSK: Du må gerne skrive notater i den udleverede eksamenstekst

1) Karakteristik
- Præsentation af teksten: teksttype, affattelsestidspunkt, forfatter, modtagergruppe, synsvinkel etc.
- Indholdsbeskrivelse: Giv et kort, loyalt referat af teksten/ gør rede for dens hovedide


2) Tolkning… NB: Den vigtigste del af eksaminationen!!!
- Her går du i dybden med teksten. Du finder nøgleord og begreber/ problemstilliner, som du forklarer og kommenterer. I en NT-tekst kunne det f.eks. være punkter som loven Gudsriget eller Messiasforventningen
Fremdrag det typiske træk for den pågældende religion/livsanskuelse. Her skal du altså vise, at du har viden, som du har hentet fra andre tekster, fra baggrundstof, fra timerne eller andre steder. Du må gerne konkret henvise til læste paralleltelster.
Din analyse og fortolkning demonstrerer du med andre ord, at du har en forståelse af betydningen og virkningen af de vigtigste forhold i teksten.
NB: HUSK AT VÆRE TEKSTNÆR. Tag hele tiden udgangspunkt i den udleverede eksamenstekst. Vær systematisk i din gennemgang af den


3) perspektivering
Teksten sættes ind i en større og mere principiel sammenhæng
Her sammenligner du væsentlige aspekter af teksten med andre religioner/livsanskuelser ud fra overordnede begreber som menneskesyn, verdensopfattelser etc.
Du kan også relatere teksten til en bestemt historisk periode eller inddrage politikske, sociale eller psykologiske vinkel på stoffet.
Endelig kan du inddrage din egen mening om/vurdering af tekstens synspunkter.


Held og lykke med eksamen!

Vh
tita

Forrige 1 2 Næste

Der er 30 svar til dette spørgsmål. Der vises 20 svar per side. Spørgsmålet kan besvares på den sidste side. Klik her for at gå til den sidste side.