Fysik

atomets opbygning

15. juni 2007 af kurdish20
hej


der står


gør rede for atomets opbygning


Brugbart svar (0)

Svar #1
15. juni 2007 af -Zeta- (Slettet)

Atomer er opbygget af negativt ladede elektroner, der bevæger sig omkring en meget lille, positivt ladet kerne bestående af protoner og neutroner. Hvilket grundstof der er tale om, afgøres af antallet af protoner. Elektronerne bevæger sig i elektronskaller med bestemte energier.

Brugbart svar (0)

Svar #2
15. juni 2007 af Lisa02 (Slettet)

EKSTRA:

Både protoner og neutroner vejer 1U(unit) mens en elektron vejer 1/2000 af en proton :-)
Altså, der skal ca. 2000 elektroner for at opnå den samme vægt som en proton/neutron.

Brugbart svar (0)

Svar #3
15. juni 2007 af -Zeta- (Slettet)

Pædagoiske links...
http://www.emu.dk/elever7-10/fag/fys/temaer/kemisk_binding/1_atomets_opbygning/
http://www070.thinkquest.dk/Atom.htm
http://www.dettmaring.dk/fysikogkemi/atomernes-opbygning.htm

Svar #4
15. juni 2007 af kurdish20

tak

hvad med fortælle om molekyler og ioner har det også med atomets opbygning at gør eller er det ikke

for jeg skal snakke i ca 20 min

Brugbart svar (0)

Svar #5
15. juni 2007 af -Zeta- (Slettet)

#4.
Tjoh. Et molekyle er jo den mindste del af et stof, som kan forekomme i fri tilstand. Kan være et enkelt atom, men er oftest to eller flere atomer bundet sammen af en kemisk binding.

En ion er et atom (eller atomgruppe) der er positivt eller negativt elektrisk ladet. Et neutralt atom kan blive til en ion ved at afgive eller modtage elektroner.

Svar #6
15. juni 2007 af kurdish20

så man må gerne nævne lidt om molekyler og ioner i eksam ik ?

Brugbart svar (0)

Svar #7
15. juni 2007 af Lisa02 (Slettet)

Ion: Et ATOM der har mistet EN eller FLERE af sine elektroner.

Brugbart svar (0)

Svar #8
15. juni 2007 af -Zeta- (Slettet)

#6.
Ja, det ville da være ganske naturligt at inddrage.

#7.
...Eller modtaget/optaget en eller flere elektroner.

Svar #9
15. juni 2007 af kurdish20

hvad med at fortælle om isotop er det godt til eksamen

Brugbart svar (0)

Svar #10
15. juni 2007 af -Zeta- (Slettet)

#9.
Tjah. Det er godt nok ved at være over i en anden genre. Men det har jo også noget med atomer at gøre, da det egentligt blot er et atom hvis kerne har samme protontal , men forskelligt neutrontal.

Svar #11
15. juni 2007 af kurdish20

kan man sige i molekyler at det dannes hvis 2 eller flere atomer reagere med hinanden

fx 2H-->H2O

Brugbart svar (0)

Svar #12
15. juni 2007 af -Zeta- (Slettet)

#11.
Ja, principielt.

2H2 + O2 --> 2H2O

Svar #13
15. juni 2007 af kurdish20

laver man fosøg i fysik c til eksam ved i det

Brugbart svar (0)

Svar #14
15. juni 2007 af -Zeta- (Slettet)

Der er vist to forskellige eksamensplaner (A og B). Det kommer vist an på, hvilken én du/i er på. A'eren går ud på at man skal ind og fortælle om noget teori bag et af de forsøg/rapporten som der er lavet gennem året. B'eren går vist nok ud på at foretage og forklare et forsøg indenfor det emne som der er trukket ved eksaminationen.

Svar #15
15. juni 2007 af kurdish20

hvad med C

Brugbart svar (0)

Svar #16
15. juni 2007 af -Zeta- (Slettet)

#15.
Først er der lige noget som skal ligge klart - går du på stx?

Svar #17
15. juni 2007 af kurdish20

nej

Brugbart svar (0)

Svar #18
15. juni 2007 af -Zeta- (Slettet)

#17.
Må man så spørge om, hvilken uddannelse du går på, aktuelt?

Svar #19
16. juni 2007 af kurdish20

jeg går på gymnasium

Brugbart svar (0)

Svar #20
16. juni 2007 af -Zeta- (Slettet)

"Der afholdes en mundtlig prøve på grundlag af en bredt formuleret opgave inden for de områder, klassen har arbejdet med. Opgaverne skal tilsammen dække alle områder i holdets undervisningsbeskrivelse. En liste over opgaverne fremsendes til censor og godkendes af denne før prøvens afholdelse." [LPC 4.2]

"Eksaminationstiden er 24 minutter pr. eksaminand. Der gives 24 timers forberedelsestid til ud-arbejdelse af et oplæg til en mundtlig præsentation af emnet for opgaven. Prøven er todelt.
Første del af prøven består af eksaminandens præsentation suppleret med uddybende spørgsmål fra eksaminator. Anden del former sig som en samtale mellem eksaminand og eksaminator om opgaven som helhed og med inddragelse af et bilag, der er velegnet som grundlag for perspektivering af emnet.
Eksaminationstiden fordeles mellem de to dele, så første del udgør ca. 1/3 af eksaminationstiden." [LPC 4.2]

Kilde: www.us.uvm.dk/gymnasie/vejl/vejledning_pdf/stx/stx_fysik_c.pdf
--> Under evaluering (4.2)

Forrige 1 2 Næste

Der er 25 svar til dette spørgsmål. Der vises 20 svar per side. Spørgsmålet kan besvares på den sidste side. Klik her for at gå til den sidste side.