Søgning på: Fysik. Resultater: 341 til 360 af 15292
 • FYSIK HJÆLP

  Forumindlæg
  Hejsa :) kom i stå med en virkelig irriterende fysik opgave :( Jordens overflade kan beregnes som 4 π r2, hvor r =3.367km er jordkulens radius. den gennemsnitlige indstråling er 200 W/m2 ved jordoverfladen. Vis, at den samlede instråling er godt otte tusinde gange det, vi bruger til menn...
 • Fysik

  Forumindlæg
  Hej jeg har en fysik aflevering til på tirsdag, der er en opgave som jeg ikke kan lave er der en der vil hjælpe?? Det er opgave 7 a. Jeg har vedhæftet filen...
 • Fysik, skal bruge hjælp :)

  Forumindlæg
  Hej alle Jeg skal til FSA, fysik på tirsdag. er på ret bar bund med hensyn til Astronomi, så har lige nogel spørgsmål. Er det rigtigt at det tager 23 timer og 56 minutter for jorden at dreje rundt om sig selv, og hænger det sammen med skudår og stjernebevægelser? Jordens akse rundt om solen h...
 • Fysik

  Forumindlæg
  Hvordan beregner jeg temperaturen af en mønt inden den rammer jorden, når man kaster den ned fra 40 meters højde?
 • Fysik hjælp

  Forumindlæg
  Hej alle. Jeg har fået dette forsøg for af min lærer, og da jeg har jeg lidt problemer med det, ville prøve og se om der tilfædigvis var en herinde der kunnehjælpe. Min opgave lyder således.. Du skal udtænke et forsøg, som viser, om glassene indeholder salte. Skriv en materialeliste og not...
 • hjælp fysik!

  Forumindlæg
  Man ser nu på en vægt, som er indstillet til at vise massen ved jordoverfladen. På vægten placeres et tungt lod med en masse på 100 kg. b) Hvad viser vægten på Månen? hvordan skal jeg regne det ud??
 • Fysik

  Forumindlæg
  Jeg har dette spørsmål som jeg ikke forstår. Kan i hjælpe mig ? Jorden : masse m : 5,97*1024 kg . radius : 6378 Spørsmål : Bestem massefylden for jorden
 • Fysik - Hjælp

  Forumindlæg
  jeg sidder her og skal aflevere fysik, men jeg forstår ikke disse to opgaver. Jeg har ingen ide om hvordan man skal regne det, da vores lærer ikke har givet os nogen forklaringer. håber der er en venlig sjæl der gider at hjælpe.
 • fysik, hjælp.

  Forumindlæg
  HEj Jeg forstår ikke rigtigt det det står på side 2, fra "(*): Eksempler til bestemmelse af fart, v:" til "I rapporten viser du et eksempel på udregning/bestemmelse af v." på forhånd tak
 • fysik

  Forumindlæg
  HASTER HASTER HASTER Der er 1 opgave jeg ikke helt kan finde ud af i min aflevering, som lyder sådan: en isklump med temperaturen 0 grader flyder på vandet. Isklumpens rumfang er 7.5 cm3 a) find opdriften på isklumpen. Densiteten af is ved 0 grader er 0.917 g/cm3 b) beregn rumfanget af den de...
 • Fysik hjælp!!

  Forumindlæg
  Jeg ved virkelig ikke hvad jeg skal gøre her. Er der nogle der kan vise det og forklare hvad I gør på samme tid? (vedhæftet)
 • Hjælp til fysik

  Forumindlæg
  Hej SP, Mangler hjælp til følgende opgave 13 og 14: http://uvm.dk/Uddannelser/Gymnasiale-uddannelser/Studieretninger-og-fag/Fag-paa-stx/~/media/UVM/Filer/Udd/Gym/PDF12/Vejledninger/121029%20Elektriske%20og%20magnetiske%20felter%20_vejledende%20opgaver%20okt2012.ashx Har sidder med den hele dag...
 • FYSIK

  Forumindlæg
  Jeg kan ikke finde ud af at aflæse T 1/2 har ingen anelse om hvordan jeg finder det?! PLEASEEE HJÆLP MIG!!!!
 • fysik hjælp

  Forumindlæg
  Jeg søger hjælp til følgende opgave: En benzindrevet bil kører 75 km/h. Ved denne hastighed kører bilen 16 km pr. liter benzin. 1) Hvor mange liter benzin forbrændes på én time? 2) Beregn mængden af kemisk energi, der frigøres ved forbrændingen på en time. Det oplyses, at Bbenzin = 42,...
 • Fysik hjælp

  Forumindlæg
  Har et spm jeg ikke er helt med på. jeg skal finde formel, udregning og self. et svar. håber der er nogle som kan hjælpe. På en planet Caasi skal et fartøj lande. Caasi har en glycerine og en tyngdeacceleration på 4,15 m/s2. - Hvis fartøjet flyder med 25,0% af dens volume under vand på jor...
 • fysik

  Forumindlæg
  synes at der er noget galt i beregning af tværsnitarealet.....
 • Fysik Haster.

  Forumindlæg
  Hej, Hej :)I et bestemt stof kan fotoner med bølgelængden 300 nm excitere elektroner fra grundtilstanden til et højere energiniveau A. Stoffet udsender synligt lys, når elektronerne overgår til det lavere energini-veau B, som ligger 0,216*10-18 J over grundtilstanden. Jeg skal så bestemme bølgelæ...
 • Hjælp til fysik

  Forumindlæg
  Hej jeg har det virkeligt svært ved at løse opgaven. Har brugt det meste af dagen på at kigge på formelerne. Men det går ikke til. Jeg har opgaven som oploadet fil, kan ikke helt se hvordan man løser dem. Har kigget på vinkelhastighedens formeler, men der ingår ingen masse. .
 • hjælp til fysik

  Forumindlæg
  er der nogen, der kan fortælle mig om hvordan jeg kan regne intertimomentet for en håndvægt omkring an akse gennem skrivernes centru
 • Fysik

  Forumindlæg
  Hej Jeg sidder og og blive drillet af denne opgave som jeg ikke kan få til at hænge sammen. 1. En ornitolog vil studere rovfuglens lodrette styrtdyk. Han kaster et stykke lækker lokkemad lodret op i luften med begyndelseshastigheden VLO og håber, at rovfuglen vil styrtdykke efter lokkemad...