Søgning på: Fysik. Resultater: 341 til 360 af 15086
 • Fysik

  Forumindlæg
  Jeg har dette spørsmål som jeg ikke forstår. Kan i hjælpe mig ? Jorden : masse m : 5,97*1024 kg . radius : 6378 Spørsmål : Bestem massefylden for jorden
 • fysik, hjælp.

  Forumindlæg
  HEj Jeg forstår ikke rigtigt det det står på side 2, fra "(*): Eksempler til bestemmelse af fart, v:" til "I rapporten viser du et eksempel på udregning/bestemmelse af v." på forhånd tak
 • Fysik - Hjælp

  Forumindlæg
  jeg sidder her og skal aflevere fysik, men jeg forstår ikke disse to opgaver. Jeg har ingen ide om hvordan man skal regne det, da vores lærer ikke har givet os nogen forklaringer. håber der er en venlig sjæl der gider at hjælpe.
 • fysik

  Forumindlæg
  HASTER HASTER HASTER Der er 1 opgave jeg ikke helt kan finde ud af i min aflevering, som lyder sådan: en isklump med temperaturen 0 grader flyder på vandet. Isklumpens rumfang er 7.5 cm3 a) find opdriften på isklumpen. Densiteten af is ved 0 grader er 0.917 g/cm3 b) beregn rumfanget af den de...
 • Fysik hjælp!!

  Forumindlæg
  Jeg ved virkelig ikke hvad jeg skal gøre her. Er der nogle der kan vise det og forklare hvad I gør på samme tid? (vedhæftet)
 • Hjælp til fysik

  Forumindlæg
  Hej SP, Mangler hjælp til følgende opgave 13 og 14: http://uvm.dk/Uddannelser/Gymnasiale-uddannelser/Studieretninger-og-fag/Fag-paa-stx/~/media/UVM/Filer/Udd/Gym/PDF12/Vejledninger/121029%20Elektriske%20og%20magnetiske%20felter%20_vejledende%20opgaver%20okt2012.ashx Har sidder med den hele dag...
 • Fysik Haster.

  Forumindlæg
  Hej, Hej :)I et bestemt stof kan fotoner med bølgelængden 300 nm excitere elektroner fra grundtilstanden til et højere energiniveau A. Stoffet udsender synligt lys, når elektronerne overgår til det lavere energini-veau B, som ligger 0,216*10-18 J over grundtilstanden. Jeg skal så bestemme bølgelæ...
 • FYSIK

  Forumindlæg
  Jeg kan ikke finde ud af at aflæse T 1/2 har ingen anelse om hvordan jeg finder det?! PLEASEEE HJÆLP MIG!!!!
 • Fysik

  Forumindlæg
  Hej Jeg sidder og og blive drillet af denne opgave som jeg ikke kan få til at hænge sammen. 1. En ornitolog vil studere rovfuglens lodrette styrtdyk. Han kaster et stykke lækker lokkemad lodret op i luften med begyndelseshastigheden VLO og håber, at rovfuglen vil styrtdykke efter lokkemad...
 • fysik

  Forumindlæg
  synes at der er noget galt i beregning af tværsnitarealet.....
 • Hjælp til fysik

  Forumindlæg
  Hej jeg har det virkeligt svært ved at løse opgaven. Har brugt det meste af dagen på at kigge på formelerne. Men det går ikke til. Jeg har opgaven som oploadet fil, kan ikke helt se hvordan man løser dem. Har kigget på vinkelhastighedens formeler, men der ingår ingen masse. .
 • fysik hjælp

  Forumindlæg
  Jeg søger hjælp til følgende opgave: En benzindrevet bil kører 75 km/h. Ved denne hastighed kører bilen 16 km pr. liter benzin. 1) Hvor mange liter benzin forbrændes på én time? 2) Beregn mængden af kemisk energi, der frigøres ved forbrændingen på en time. Det oplyses, at Bbenzin = 42,...
 • Fysik hjælp

  Forumindlæg
  Har et spm jeg ikke er helt med på. jeg skal finde formel, udregning og self. et svar. håber der er nogle som kan hjælpe. På en planet Caasi skal et fartøj lande. Caasi har en glycerine og en tyngdeacceleration på 4,15 m/s2. - Hvis fartøjet flyder med 25,0% af dens volume under vand på jor...
 • hjælp til fysik

  Forumindlæg
  er der nogen, der kan fortælle mig om hvordan jeg kan regne intertimomentet for en håndvægt omkring an akse gennem skrivernes centru
 • Hjælp i fysik!! Haster

  Forumindlæg
  Hej alle sammen. Har problemer med nogle fysik spørgsmål, en opgave som jeg sidder fast i. Det gælder både opg. a,b og c. Håber en af jer gider sætte jer ind i det og hjælpe. Tak på forhånd Det er følgende opgave(er): I en candyflossmaskine opvarmes sukker, så det smelter, og slynges ...
 • Fysik

  Forumindlæg
  Hej! Jeg mangler denne sidste opgave før jeg er færdig med min uge opgave, men den har voldt mig mange problemer end jeg havde regnet med, kan nogen hjælpe mig? Mvh Peter
 • Fysik hjælp!

  Forumindlæg
  Hej. er der nogen som kan hjælpe mig med denne opg.. på forhånd tak.En radioaktiv kilde har aktiviteten 370kBq = 1uCi. a) Vis at kilden udsender 4,44*10^7 a-partikler i løbet af 2 minutter. er det ikke 370kBq*2..??En person har kilden placeret direkte på huden. Man kan regne med, at halvdelen af ...
 • Fysik

  Forumindlæg
  den dominerende linie i kviksølvs liniespektrum har bølgelængde 253,56nm. denne linie fremkommer, når kviksølv henfalder fra et exciteret energiniveau til grundtilstand. grundtilstandens energi er - 10,4 eV.A) Kan man se linien, B) Beregn energien af det exciterede niveau.Tak...Kan nemlig ikke fi...
 • Hjælp til fysik

  Forumindlæg
  2) Datering af havvand En prøve på 20 liter havvand fra overfladen indeholder 1,3·105 atomer af isotopen 39Ar. Det er så få 39Ar-kerner at det er meget vanskeligt at måle deres aktivitet. B) Beregn aktiviteten. A = K · N
 • Hjælp mig med fysik, tak!

  Forumindlæg
  Hej! :-) Hvad betyder ioner? og negative og positive ioner? s: - jose