Søgning på: erhvervscase rema 1000. Resultater: 301 til 320 af 7417
 • Sammenhæng mellem vægt og længde

  Forumindlæg
  Jeg har en funktion der lyder på: f(x)=0,023x^2,777 x angiver længden målt i mm f(x) angiver vægten målt i mg. Min opgave ser således ud: Bestem længden af en hundestejle, der vejer 1000 mg
 • fra m til mm omregning - hjælp!

  Forumindlæg
  Hej alle Hvordan omregner man m om til mm. Jeg skal omregne 1600 m om til mm, men er i tvivl om man skal gange med 1000 eller dividere med 1000??? det haster!
 • Opstilling af ligning

  Forumindlæg
  Nogen der kan sætte det op som en ligning med alle informationer, har prøvet men ved ikke hvor jeg skal placere +20kr. Et firma engagerer underbetalt polsk arbejdskraft (1000 timer) og sparer derved 100000. En polak skal have en trediedel i timeløn af en dansker + 20 kr. tillæg til hans polsk...
 • Eksponentiel funktion

  Forumindlæg
  Hvis jeg kender dette: B(t) = 1·a^t 1000 = a^180 Hvordan finder jeg så a? Håber nogen kan hjælpe :=)
 • kassen rumfang

  Forumindlæg
  En lukket kasse har en overflade (låg og bund) på 1000 cm2 den er dobbel så lang som den er bred og 6 gange så høj som den er bred. Hvad er kassens rumfang? hvordan kan jeg sætte det ind på en linning?
 • aktiveringsenergien

  Forumindlæg
  Hej - jeg skal udrenge aktiverings energien Jeg ved at hældningskoefficienten (-4634,8) på min tangent er lig med -Ea/R Men når jeg udregner: min lærer har sagt jeg skal fjerne minus; 4634,8*8,31 J/mol*K= 38515,188 Det er et kæmpe stort tal som er alt for højt - har det noge...
 • hurtig hjælp

  Forumindlæg
  Kan I forklare til mig at en bil tilbagelægger strækningen 1 meter pr. sekund, som svarer det til 3,6 kilometer pr. time. omregningsfaktoren er altså 3,6. Det jeg vil forstå er hvor kommer det 3,6 fra for at svare til 1 meter pr. skund. På forhånden tak.
 • Fra gram til liter

  Forumindlæg
  Hej I biologi har vi fået en opgave, der lyder på, at vi skal regne ud, hvor meget vand en busk fordamper på et døgn. Vi har talt alle bladene (det var godt nok kedeligt!) og regnet ud, hvor mange gram vand ét blad fordamper. Så har vi ganget antal blade med vandfordampningen fra ét blad og fåe...
 • meget nemt stykke

  Forumindlæg
  Når man siger: 20 mL * 1000g = 20.000mL/kg er det den rigtige enhed?
 • Omregning fra kWh til Joule

  Forumindlæg
  som overskriften siger... Hvordan er det, man regner et tal i kWh om til Joule? /: Kan det passe, at der går 3.600.000 Joule på 1 kWh? Så hvis jeg f.eks. har et tal, der hedder 20 kWH, så skal jeg gange med 3.600.000 for at få energiforbruget i Joule? Og hvad med MJ... Hvordan regnes et sådan tal...
 • HASTER: 0,00322mol/100ml til mol/L??

  Forumindlæg
  hej er der nogen der kan hjælpe mig om at 0,00322mol/100ml er det samme som 0,0322mol/liter???!
 • Rumfang

  Forumindlæg
  Jeg mangler noget hjælp til nogle matematik opgaver. De handler om Rumfang. Omsæt følgende rumfangsmål : A) 2,34 m3 = dl B) 52 L = cm3 C) 4,6 dm3 = Cl. Nogen der kan regne dem ud ?. Jeg er selv blank som papir.
 • HASTER - Ligning

  Forumindlæg
  Hej. Jeg kan simpelthen ikke regne den her ligning ud. x^2 + 2x^2 = 1000^2 PS. Ligningen får jeg frem til udefra opgaven, der lyder således. En møbelsnedker skal lave et rektangulært bord, hvis diagonaler skal være 1 m lange. Bordet skal desuden være dobbelt så langt som bredt. a) Bestem bordet...
 • iphone

  Forumindlæg
  Kan man få en go Iphone der tager gode billeder få en 1000 ? For mig er det vigtig at den tager gode billeder!
 • km/t til meter/sekunder

  Forumindlæg
  hej Jeg skal skrive 125 Km/t om til meter/sekunder! skal jeg så ikke bare gange 125 med 1000?
 • Find P og efterspørgselselasticitet

  Forumindlæg
  Find P og efterspørgselselasticitet når Q er = 1000 Efterspørgselsfunktionen er Q = 2000-5P Hvordan gør jeg dette? Spørgsmålet er faktisk i mikroøkonomi, men er af meget matematisk karakter.
 • coloumb til Kj?

  Forumindlæg
  hvor mange kj er 1000 coloumb?
 • HJÆLP til excel formel

  Forumindlæg
  Hjælp til formel i EXCEL Hej Alle Jeg har et lille problem i excel, som jeg håber en af jer kan løse. Det jeg ikke kan finde ud af er som følger: Jeg har en dato (19-8-2011), som jeg skal minus med andre datoer som står i en hel kolone. Derudover skal jeg dividere 1000 med det antal dage der er i...
 • Hjælp til vandingsanlægget !

  Forumindlæg
  Hej Alle Sammen :) Jeg er igang med folkeskolens afgangsprøve maj - juni 1999 Opgave 4.2 og 4.3 kan jeg ikke helt finde ud af . 4.2 lyder: Marken, der skal vandes, har form som et rektangel og er 216 m lang og 120 m bred. Lav en tening af marken i målestoksforholdet 1:1000 og 4.3 Lyder: Der må ik...
 • planternes immunforsvar og genteknologien i avlsarbejde

  Forumindlæg
  hej!jeg er i gang med at skrive en biologi rapport om planteforædling og naturstoffer, men så stødte jeg ind i et par svære spørgsmål, som jeg har overhovedet en anelse om…den alle sværeste spørgsmål er om planter har en immunforsvar og hvis de har sådan en, så hvordan fungere den? Har den det sa...