Matematik

Kan nogle hjælpe med denne opgave? Gerne gode forklaringer

08. november kl. 14:19 af SkolleNørd - Niveau: B-niveau
-
Vedhæftet fil: image.jpg

Svar #1
08. november kl. 14:22 af SkolleNørd

Og denne opgave (opgave 3)

Brugbart svar (0)

Svar #2
08. november kl. 14:23 af Moderatoren

Giv dit indlæg en sigende titel. På den måde er der større sandsynlighed for, at lektiehjælperne kan finde dit spørgsmål.

Beskriv så præcist som muligt hvad du har problemer med. Gør rede for hvad du ved, og hvad du ikke ved. På den måde undgår du, at lektiehjælperen bruger tid på at forklare ting, som du i forvejen er bekendt med. Dette illustrerer også, at du har tænkt over opgaven, hvilket ofte giver hurtigere og bedre svar.

Og skriv hvilken opgave det er.


Brugbart svar (0)

Svar #3
08. november kl. 14:28 af mathon


Brugbart svar (0)

Svar #4
08. november kl. 14:31 af mathon

Brug
                  \left ( k\cdot x^n \right ){}'=k\cdot \left (x^n \right ){}'=k\cdot \left ( n\cdot x^{n-1} \right )=\left ( k\cdot n \right )\cdot x^{n-1}

på hvert led.


Brugbart svar (0)

Svar #5
08. november kl. 14:41 af MentorMath

#1

Vi skal bruge, at hældningen på grafen i toppunktet er lig med nul. Vi finder x-koordinaten til toppunktet, altså x-koordinaten til det punkt på grafen hvor hældningen er nul, ved at differentiere funktionen og sætte funktionsudtrykket lig nul :))

Den afledede funktion findes som angivet i #4.


Brugbart svar (0)

Svar #6
08. november kl. 14:42 af mathon

                  \begin{array}{c|c} f(x)&\frac{1}{3}x^3-2x^2+3x+1\\ \hline\\ f{\, }'(x)&\frac{1}{3}\cdot 3\cdot x^{3-1}-2\cdot 2\cdot x^{2-1}+3\cdot 1\cdot x^{1-1}+0\\\\ \hline\\ f{\, }'(x)&x^2-4x+3\\\\ \hline \end{}


Brugbart svar (0)

Svar #7
08. november kl. 14:52 af MentorMath

#1

a) og b).


Svar #8
08. november kl. 16:57 af SkolleNørd

#6

                  \begin{array}{c|c} f(x)&\frac{1}{3}x^3-2x^2+3x+1\\ \hline\\ f{\, }'(x)&\frac{1}{3}\cdot 3\cdot x^{3-1}-2\cdot 2\cdot x^{2-1}+3\cdot 1\cdot x^{1-1}+0\\\\ \hline\\ f{\, }'(x)&x^2-4x+3\\\\ \hline \end{}

Kan du hjælpe med at bestemme monotomiforholdene for denne graf (f)? Gerne foklare trinnene, for ved ikke hvordan man gør det efter man har fundet den afledede funktion/funktioner.


Brugbart svar (0)

Svar #9
08. november kl. 17:31 af MentorMath

Monotoniforhold betyder hældningsforløb.

Vi har funktionen f, der har en graf. Vi skal finde ud af, for hvilke x-værdier grafen for f er voksende og aftagende.

Når vi skal finde hældningsforløbet på en graf, kan vi bruge den afledede funktion.

Mere specifikt starter vi med, at sætte den afledede funktion lig med nul og løse den fremkomne ligning - vi har da de x-værdier hvor grafen for f er vandret (altså hvor hældningsforløbet vender). Ud fra det, kan vi nu se på, om grafen har positiv eller negativ hældning for x-værdierne omkring de x-værdier hvor hældningen er nul, ved at se på om differentialkvotienten (= hældningen punktet) er mindre end eller større end nul. 

Jeg håber det giver mening - hvis ikke, vil jeg gerne forsøge, efter bedste evne, at uddybe.


Brugbart svar (0)

Svar #10
08. november kl. 17:56 af MentorMath

#8

yderligere forklaring og beskrivelse af #9.


Svar #11
08. november kl. 17:58 af SkolleNørd

#9

Monotoniforhold betyder hældningsforløb.

Vi har funktionen f, der har en graf. Vi skal finde ud af, for hvilke x-værdier grafen for f er voksende og aftagende.

Når vi skal finde hældningsforløbet på en graf, kan vi bruge den afledede funktion.

Mere specifikt starter vi med, at sætte den afledede funktion lig med nul og løse den fremkomne ligning - vi har da de x-værdier hvor grafen for f er vandret (altså hvor hældningsforløbet vender). Ud fra det, kan vi nu se på, om grafen har positiv eller negativ hældning for x-værdierne omkring de x-værdier hvor hældningen er nul, ved at se på om differentialkvotienten (= hældningen punktet) er mindre end eller større end nul. 

Jeg håber det giver mening - hvis ikke, vil jeg gerne forsøge, efter bedste evne, at uddybe.

Kan du vise en beregning udfor selve opgave 5? Den med ''bestem f'(x) og derfter b) Bestem montomiforholdene for f. Gerne i hånden, da jeg skal lave det i hånden uden hjælpemidler såsom CAS-værktøj.


Brugbart svar (0)

Svar #12
08. november kl. 18:02 af MentorMath

#11

Hej igen, 

Jeg har prøvet at vise det regnet i hånden udfra opgave 5, på billaget i #10 :)


Brugbart svar (0)

Svar #13
08. november kl. 18:19 af mathon

\begin{array}{llllll} \textup{Ekstrema:}\\& \textup{solve}\left ( x^2-4x+3=0,x \right )\\\\&x=\left\{\begin{matrix} 1\\3 \end{matrix}\right.\\\\ \textup{Fortegnsvariation}\\ \textup{for }f{\, }'(x)\textup{:}\\\\& \; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \; + \; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \; 0 \; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \; - \; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \; 0 \; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \; +\\& ---------1---------3---------\\ \; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \;&\; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \textup{lok. max}\;\; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \textup{lok. min} \\ \textup{Monotoni for }f(x)\textup{:}\\&\; \; \; \; \textup{voksende}\; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \textup{aftagende}\; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \textup{voksende} \end{}


Skriv et svar til: Kan nogle hjælpe med denne opgave? Gerne gode forklaringer

Du skal være logget ind, for at skrive et svar til dette spørgsmål. Klik her for at logge ind.
Har du ikke en bruger på Studieportalen.dk? Klik her for at oprette en bruger.