Fysik

Opvarme vand i bassinet i en svømmehal, Vejen til Fysik C, Opgave 10, Side 61, (Knud Erik Nielsen og Esper Fogh)

04. december 2021 af ca10 - Niveau: C-niveau

Opgave 10: Svømmehal

Bassinet i en svømmehal er 20 m bredt og 50 m langt. Vanddybden er i gennemsnit 1,8 m.

a) Beregn vandets masse i kg

Først foretager jeg følgende omregninger

En kube, hvis sidelængden er 1 m, har rumfanget 1 m3.

En kube, hvis sidelængden er 1 dm, har rumfanget 1 dm3

Da 1 m = dm, er 1 m3 = 10 dm • 10 dm • 10 dm = 1000 dm3  og 

1 dm3 kaldes også 1 liter

1 liter vand svarer til 1 kg vand

1000 dm3 = 1000 kg

Jeg har 1 m3 = 1000 dm3 = 1000 kg

20 m • 50 m • 1,8 m = 1800 m3 

massefylde = masse / rumfang,    m = kg / m3

massefylde = 1800 m3 • 1000 kg / m3 = 1800000 kg = 1,8 • 106 kg

( Det samme som facitlisten side 258 )

b) Hvor meget energi i joule kræver opvarmningen ?

Først følgende.

Jeg starter med følgende:

Varmefylde 

Et stofs varmefylde angiver, hvor meget energi i joule, der skal til for at opvarme 1 kg vand 1 grad

For vand er talværdien for varmefylde 4180. Der skal altså tilføres 4180 joule for at opvarme 1 kg vand 1 grad. Varmefylde betegnes med bogstavet c, og man skriver 

cvand = 4180 J / ( kg • grad)

E er den energi, vandet modtager, m er vandets masse (vægt) c er vandets varmefylde.

ΔT = t2 - t1  er ændringen af vandets temperatur fra t1 til t2 

E = m • c • ΔT

Etilført = mvand • cvand • ( t2 - t1 )

Etilført = 1,8 • 106 kg • 4180 J / ( kg • grad) • (24o C - 10o C) = 1,05336 J = 1,05 • 106 J

( Det samme som facitlisten side 258 )

c) Hvad koster opvarmningen, hvis den foregår med fjernvarmevand til 1100 kr. pr. MWh ?

MWh omregnes til kW

1 kWh = 1000 W  og 1 time = 3600 sekunder

således at

1 kWh = 1000 W • 3600 s = 3600000 J = 3,6 • 106 J og 

1 MWh = 1000 kWh = 1000 • 1000 W • 3600 s = 3600000 J = 3,6 • 109 J

Så prisen er:

priskr = 1,05336 J • 1011 / (3,6 • 109 J) • 1100 kr = 32.186,00 kr = 32.186 kr

( Samme som facitlisten )

For at holde temperaturen på 24o C skal der hele tiden tilføres varmeernergi. I gennemsnit kræver det en effekt på 20 kW at fastholde temperaturen i bassinet.

d) Hvad bliver udgiften til dette på et år ?

Antal timer på et år:

24 timer, pr døgn • 7 døgn • 52 uger = 8736 timer

1 MWh koster 1100 kr

1 MWh svarer til 1000 kWh

20kW svarer til

20 kW • 1000 = 20000 kW = 0,2 MWh

Prisenkr = 0,2 MWh • 1100 kr • 8736 timer = 192192 kr

( I facitlisten side 258 er løsningen 192.720 kr )

Hvad er forkert i min beregning ?

På forhånd tak


Brugbart svar (0)

Svar #1
04. december 2021 af ringstedLC

\begin{align*} 1\,\textup{\aa r} &= 24\,\textup{h}\cdot 365\approx 24\cdot 7\cdot 52.14\,\textup{uge} \end{align*}


Brugbart svar (1)

Svar #2
04. december 2021 af ringstedLC

I #0 sjuskes lidt med omregningerne fx:

\begin{align*} 1000\cdot 1000\,\textup{W}\cdot 3600\,\textup{s} &= 3.6\cdot 10^9\,\textup{J} \\ &\;{\color{Red} \neq }\;3600000\,\textup{J} \end{align*}


Svar #3
05. december 2021 af ca10

Tak for svaret

Det er en fejl jeg ikke har været opmærksom på, da jeg skrev mit forsøg på løsning af af opgave 10, side 61

Selvfølgelig er : 1000 * 1000 W * 3.6 * 10 ^ 9 = 3.6 * 10 ^ 9 J

Men mit spørgsmål drejer sig om:

c) Hvad bliver udgiften til dette på et år.

Min beregning ikke er rigtig.

Hvad er den rigtige beregning ?

På forhånd tak


Brugbart svar (1)

Svar #4
05. december 2021 af ringstedLC

Brug den eksakte omregning i #1 og få et (lidt) andet antal timer.


Svar #5
06. december 2021 af ca10

Tak for svaret

Jeg forertager en ny beregning.

d)

1 år = 24 h * 365 = 8760 timer

20kW = 0,02 MWh

 Prisenkr = 0,2 MWh • 1100 kr • 8760 timer = 192720 kr

Det samme som facitlisten


Skriv et svar til: Opvarme vand i bassinet i en svømmehal, Vejen til Fysik C, Opgave 10, Side 61, (Knud Erik Nielsen og Esper Fogh)

Du skal være logget ind, for at skrive et svar til dette spørgsmål. Klik her for at logge ind.
Har du ikke en bruger på Studieportalen.dk? Klik her for at oprette en bruger.