Kemi

Side 6 - Hvad gør jeg forkert ved mine beregninger?

Brugbart svar (1)

Svar #101
18. august 2019 af Sveppalyf

Jeg tror du læser formlen forkert. Der står ΣCn-1 og ikke ΣCn-1. Altså -1 skal også være sænket skrift. Det er summen af alle de foregående koncentrationer. Hvis man befinder sig i n, så er det C0+C1+C2+C3+... op til n-1, altså summen af alle de foregående C'er til og med rækken ovenover den man befinder sig i.

Er det det her kolon du ikke forstår?

SUM($H$3:H3)

Det er summen fra H3 til H3. Det vil så her bare være værdien i H3.

Når du kopierer formlen nedad, så vil det i række 8 se sådan her ud

SUM($H$3:H7)

Altså summen fra H3 til H7.

Ved at sætte de $-tegn ved H3 holder man det punkt fast når man kopierer formlen. Så summationen alle steder starter fra H3.

Hvis du også lige dividerer alle tallene i søjle G med 1000, så passer det hele med de enheder du har skrevet.


Svar #102
18. august 2019 af sansas

Det giver mere mening. Mange tak. 

Jeg har også det her spørgsmål, hvor jeg har udført en t-test. Dog får jeg ikke samme p-værdi som facit. 

Her er linket med min spørgsmål, min besvarelse og facit: 

https://imgur.com/a/vzpEuMP

Hvad gør jeg forkert? 


Brugbart svar (1)

Svar #103
18. august 2019 af Sveppalyf

Jeg tror ikke du gør noget forkert. Mon ikke det bare er skyldes noget afrundingsfejl? De har måske brugt et andet program end Excel.

Det korte med det lange er at p-værdien er mindre end signifikansniveauet (som man vist sætter til 0,01 når man har at gøre med medicin). Vi forkaster derfor nulhypotesen om at middelværdierne er ens. Konklusion: Der er forskel på de to metoder.


Svar #104
19. august 2019 af sansas

Jeg ved ikke rigtig hvordan det her spørgsmål skal forstås. De siger at deklareret volumen er 2,5 ml, men udfra tabellen, hvordan kan man se, om de rent faktisk overholder? Ved ikke hvordan jeg skal formulere spørgsmål, men håber at det giver mening.

Her er spørgsmålet samt svar:

https://imgur.com/a/DBUWLVj


Svar #105
19. august 2019 af sansas

Jeg har prøvet din metode fra forrige opgave (Excel og den formel du forklarede), og forsøgt med den her opgave. Men igen som altid så går det ikke op med facit. Så frustrerende.

https://imgur.com/a/j4S4llz


Brugbart svar (1)

Svar #106
19. august 2019 af Sveppalyf

Du kan se det udfra de to sidste kolonner.

Der er tale om en lille flaske med øjendråber som har et deklareret indhold på 2,5 ml. I testen har de talt hvor mange dråber de har fået ud af flasken og målt volumenet af dråberne. I den første har de fået 82 dråber ud med et volumen på 31 mikroliter. Dette giver et samlet volumen på

82 * 0,031ml = 2,54ml

Der skal bare mindst være de deklarerede 2,5ml, så på det punkt er batch 1 godkendt.

På samme måde med de to andre som også giver en anelse mere end 2,5ml. 


Brugbart svar (1)

Svar #107
19. august 2019 af Sveppalyf

Jeg tror du er nødt til at indskyde en række øverst hvor du har værdierne til tiden 0. Altså hvor der bare står 0 i kolonne E og F.

I rækken til tiden 5 min (det må så blive række 3) skal formlen se sådan ud

=$B$10*SUM($E$2:E2)+E3*$B$11

som du så kopierer nedad.


Svar #108
19. august 2019 af sansas

Jeg kan ikke få det her resultat til at gå op uden CAS. https://imgur.com/a/2zL1OAZ

Ved andet trin isolerer jeg logD og får samme resultat som dem (vha. CAS), men når jeg kommer til sidste trin så går det ikke op. Jeg siger 3,9/3,25 og tager log af resultatet, men jeg får ikke det samme. Hvad går galt?


Brugbart svar (1)

Svar #109
19. august 2019 af Sveppalyf

3,9 = logD + 3,25  <=>

3,9 - 3,25 = logD  <=>

logD = 0,65  <=>

D = 100,65  <=>

D = 4,47


Svar #110
20. august 2019 af sansas

Jeg sidder og læser nogle noter igennem, og kan ikke rigtig forstår hvordan de eksempeler løses. Første to screenshots omhandler det samme, og det sidste er noget andet som du kan se. Tak på forhånd!!!

https://imgur.com/a/mt0DbPM


Brugbart svar (1)

Svar #111
20. august 2019 af Sveppalyf

Det kommer fra Lambert-Beers lov.

A = εlC  <=>

A/C = εl

Så længe det er det samme stof i opløsningerne (her nicotionsyreester), så er ε konstant. Bruger man også samme kuvettebredde, så er l ligeledes konstant. Vi kan nu se fra formlen at A/C derfor er konstant, og vi har så

A1/C1 = A2/C2

HLB-tallet udtrykker om et stof er fedt- eller vandopløseligt. 0 svarer til ren fedtopløselig og 20 svarer til ren vandopløselig.

Hvis man blander to stoffer sammen, så kan man beregne HLB-tallet for blandingen ved simpelthen at tage et vægtet gennemsnit af de to indgående stoffers HLB-tal. Hvis man for eksempel har en blanding af 30% af et stof med HLB = 5 og 70% af et stof med HLB = 13, så bliver blandingens HLB-tal

0,30*5 + 0,70*13 = 10,6

Her har vi så en opgave hvor vi kender HLB for de to stoffer samt HLB for blandingen, og vi skal så finde procentdelene af de to stoffer.

Tween20 har et HLB-tal på 16,7. Span80 har et HLB-tal på 4,3. Blandingen har et HLB-tal på 6. Hvis vi kalder andelen af Tween20 for x, så må andelen af Span80 være 1-x, og vi har

16,7*x + 4,3*(1-x) = 6

Så løser man ligningen og finder x = 0,14. Der er altså 14% Tween20 og 86% Span80 i blandingen.


Svar #112
20. august 2019 af sansas

Tusind tak ...

Hvad med de her eksempler her? https://imgur.com/a/pz3tC5R

Det første screenshot er formlen, man bruger.


Svar #113
20. august 2019 af sansas

Evt. også hvordan det kan løses vha. CAS? Tak på forhånd.


Brugbart svar (1)

Svar #114
21. august 2019 af Sveppalyf

Hvis det er HLBsamlet man skal finde, så sætter man bare ind i formlen. Hvis det er massefordelingen af de to stoffer man skal finde, så kan man omskrive formlen til

HLBsamlet = xE1 * HLBE1 + (1 - xE1) * HLBE2

og løse for at finde xE1. (Det var det vi gjorde i opgaven ovenover.)

Når man har xE1, så kan man finde xE2 som

xE2 = 1 - xE1

og masserne af de to stoffer som

masseE1 = xE1 * total masse E

masseE2 = xE2 * total masse E


Svar #115
21. august 2019 af sansas

Eksemplet med HLB tal 6, hvor skal de 4,17 være henne i ligningen?

16,7*x + 4,3*(1-x) = 6 (Med det her alene får jeg 0,14, hvilket ikke er rigtigt)


Brugbart svar (1)

Svar #116
21. august 2019 af Sveppalyf

16,7 * xtween20 + 4,3 * (1 - xtween20) = 6  <=>

xtween20 = 0,14

og dermed kan vi finde

xspan80 = 1 - 0,14 = 0,86

Den totale masse er 4,17g, så vi har

mtween20 = 0,14 * 4,17g = 0,57g

mspan80 = 0,86 * 4,17g = 3,60g


Svar #117
21. august 2019 af sansas

Jeg kigger de her noter igennem og undrer mig over, hvor de 37,5 mg kommer fra?

https://imgur.com/a/bFOee8x

Håber du har tid til at kigge på det. TAK!


Brugbart svar (1)

Svar #118
21. august 2019 af Sveppalyf

Der står i hovedforskriften at præparatet indeholder 37,5 mg propylenglycol.


Svar #119
22. september 2019 af sansas

Hej Sveppalyf.

Jeg sidder med fgl. opgave, hvor jeg skal lave en type graf som den på det andet billede. Udfra det første billede, har jeg beregnet den teoretiske øvre og nedre grænse. Jeg ved ikke hvordan de skal inkorporeres, men sp har jeg også beregnet dem udfra gennemsnittet. Jeg håber, at det giver mening. Hvordan kan jeg lave den graf? Hpber at du kan hjælpe...

https://imgur.com/a/OQe0Fe1

Tak på forhånd.


Brugbart svar (0)

Svar #120
23. september 2019 af Sveppalyf

Det ser ud som om, at i den graf på billedet er der den samme øvre og nedre grænse for alle punkterne? Men i dine beregniner har du en øvre og en nedre grænse for hvert punkt?

Men er det ikke bare at lave et punktdiagram som dette?:


Der er 363 svar til dette spørgsmål. Der vises 20 svar per side. Spørgsmålet kan besvares på den sidste side. Klik her for at gå til den sidste side.