Generelt

Må en lære give mentalt fravær

17. januar kl. 14:24 af Andreasellehoej

Hej

Jeg har et meget simpelt spørgsmål. Jeg har en lære, som har besluttet, at hun vil give mig mentalt fravær. Jeg har været til timerne fysisk, men ikke deltaget aktivt. Jeg vil, derfor høre om hun har lovhjemmel til at give fravær selvom, at man dukker op til undervisningen


Brugbart svar (2)

Svar #1
17. januar kl. 14:34 af PeterValberg

Hvis du ikke er aktivt deltagende i timerne, så er du i princippet fraværende, så hvis du spørger mig, så er det helt i orden at give dig fravær, - jeg ville gøre det samme, hvis en af mine elever ikke deltog aktivt.
- - -

mvh.

Peter Valberg
(YouTube)


Brugbart svar (1)

Svar #2
17. januar kl. 16:17 af SuneChr

# 0
Har din lærer forinden sanktionen bedt dig om en personlig samtale?
Er det et generelt billede, at du ikke skulle deltage aktivt i fysik?
Hvordan er din aktive deltagelse i de øvrige fag?


Brugbart svar (0)

Svar #3
17. januar kl. 16:41 af Anders521

#0 Ja.

Det skulle gerne stå i skolens studie- og ordensregler. Ellers kig i elevhåndbogen.


Svar #4
17. januar kl. 16:46 af Andreasellehoej


Tak, for det hurtige svar. Det sluttede med, at hun spurgte rektor, og han gav mig ret i, at hun ikke måtte give mentaltfravær. Grunden til dette er, at man har mødepligt, hvilket betyder at man skal møde op til undervisning. Aktivitets niveauet påvirker ikke fraværet, da det beskriver hvorvidt man har været til stede under undervisningsforløbet. Skolens ordensregelsment støttede, derudover også min sag, da den ikke sagde noget, at man skulle være aktivt deltagende i undervisningen for at undgå fravær.

Brugbart svar (3)

Svar #5
17. januar kl. 17:08 af PeterValberg

Jeg synes måske, at dit fokus i denne sammenhæng er forkert....du har fokus på, om din lærer må give dig fravær, når du ikke er aktiv deltagende....fokus burde måske hellere være rettet imod, hvorfor du ikke er aktiv deltagende og hvorfor du ikke tager din uddannelse alvorlig....men det er selvfølgelig nemmere og mere smertefrit at flytte fokus væk fra sig selv?
Kom nu bare ind i kampen og bliv en rigtig studerende, der prioriterer sin uddannelse
- - -

mvh.

Peter Valberg
(YouTube)


Brugbart svar (0)

Svar #6
17. januar kl. 17:14 af Anders521

#4 Hvor overraskende, hvad hedder den skole du går på?


Brugbart svar (1)

Svar #7
17. januar kl. 19:23 af SuneChr

Rektor har vel handlet efter gældende regler. Man kan så være uenig i, om reglerne er for slappe, og om sanktionsmuligheder burde indføres.
Jeg har tidligere undervist på en skole, hvor eleverne fik løn. Mødte eleven ikke op uden en gyldig grund, blev man trukket i løn for timerne eller for en hel dag. Udviste man ikke engagement i undervisningen, blev man indkaldt til samtale, og i gentagelsestilfælde måtte man sige tak for denne gang.


Svar #8
17. januar kl. 20:36 af Andreasellehoej

Tak for svarende. Det er en interessant debat.
1. Jeg oplyser ikke, hvilken skole jeg går på af hensyn til skolen og private hensyn, da det ikke er en stor skole.

2. Man kan argumentere for, når en vilkårlig elev går på gymnasiet, så ligger ansvaret ikke længere på læreren for, at den enkelte elev skal leve op til de faglige mål, da de er nået en alder, hvor det er deres ansvar. Jeg vil sige, at jeg ved ikke konkret, hvad lærerens ansvar er ifølge deres job beskrivelsen eller loven.

3. Jeg syntes også, at det er spild af ressourcer, at en lærer bruger tid på at tænke over, hvorvidt en elev er aktivt deltagende eller ej. Lærerne burde fokusere på de elever som faktisk deltager aktivt.

4. Skolens ordenregelment er de gældende regler på skolen som er bygget op omkring “ Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser” som kan findes på retsinformation.dk https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1338 . Jeg finder det interessant, at før nævnte bekendtgørelse ikke siger, at eleven kan få fravær for undervisningen ved brud på bekendtgørelsen. Aktiv deltagelse ligger under paragraf 3.A og 3.B og det er tydeligt, at inaktiv deltagelse i undervisningen er et klart brud på de to før nævnte paragraffer. Bekendtgørelsen beskriver ikke, at skolen har ret til at give eleven direkte fravær, men siger at skolen kan vælge, hvilke sanktioner eleven skal pålægges ved brud på skolens ordensreglement.

5. Bekendtgørelsens kapitel 6 oplister, hvilke sanktioner skolen kan vælge at bruge mod eleven. Den eneste sanktion som omhandler fravær er en bortvisning på 10 dage, hvilket kan ses på 6.2 i bekendtgørelsen.

Min konklusion er, at en vilkårlig lærer ikke har lovhjemmel til at give en vilkårlig elev fravær, så længe de møder fysisk op og befinder sig i klasselokalet, hvor undervisningen foregår.

Jeg vil sige, at jeg er ikke ekspert på området. Dette er bare, hvad jeg har fundet frem til ud fra min undersøgelse af lovgivningen. Jeg har heller ikke nærlæst hver eneste linje i før nævnte bekendtgørelse.

Brugbart svar (1)

Svar #9
17. januar kl. 20:49 af BirgerBrosa

Hvorfor møder du overhovedet op hvis du ikke følger med i undervisningen?


Svar #10
17. januar kl. 20:57 af Andreasellehoej

Jeg følger normalt også med i undervisningen, men i det pågældende fag var klassen igang med gruppe baseret projekt arbejde og min gruppemarker var fraværende. Det var den sidste lektion på dagen og jeg orkede ikke mere.

Jeg syntes mere, at det er sindssygt koncept “mental fravær”. Hvornår er man mental fraværende? Skal man arbejde 100% hele tiden eller skal man bare række hånden op en gang i en lektion og så er man aktivt deltagende.

Brugbart svar (0)

Svar #11
17. januar kl. 21:10 af Quarr

Jeg har aldrig hørt om mental fravær før nu.

- - -

Ja

 


Svar #12
17. januar kl. 21:17 af Andreasellehoej

Jeg har også lige prøvet at spørge mine venner på andre ungdomsuddannelser. Kun en har svaret og personen har heller ikke hørt om det. Det er også et mærkeligt koncept efter min mening.

Brugbart svar (0)

Svar #13
17. januar kl. 21:28 af BirgerBrosa

Jeg har heller ikke hørt om mentalt fravær før. Nu kender vi ikke hele historien, men jeg tvivler på at læreren havde villet give dig fravær hvis du havde opført dig anstændigt. Der må være mere til historien end det du beskriver.


Svar #14
17. januar kl. 22:20 af Andreasellehoej

jeg sad på bagerste række og lavede en fysik aflevering. Læreren kom og spurgte, hvad jeg lavede. Jeg var ærlig og svarede jeg laver en fysik aflevering. Det jeg skulle have lavet var et projekt i grupper på to og min gruppemarker var fraværende. Læreren sagde, at jeg skulle lave noget fagligt relevant eller også ville jeg få mentalt fravær. Jeg syntes, at mentalt fravær lød meget absurd. Jeg stillede dette spørgsmål på studieportalen og begyndte at undersøge emnet. Historien er ikke længere.

Brugbart svar (1)

Svar #15
17. januar kl. 23:52 af AngelOneOne

Hej,

Man kan mene hvad man vil omkring fraværstyper og lignende, men jeg synes det virker mærkeligt og overdrevet, hvis en lærer skulle komme med sanktioner mod en elev, hvis det var den første og hidtil eneste gang en elev ikke har været helt mentalt tilstede (med mindre det forstyrrede undervisningen, og ikke blev standset efter man var blevet bedt om at stoppe). En gang imellem må man lære at leve med, at sådan er tingene, og de ikke kan/skal gøres til genstand for en diskussionsklub.

Generelt bør man udvise en vis form for aktiv deltagelse i undervisningen for at få noget udbytte af den. At din lærer spørger til hvad du laver, og beder dig være aktiv med noget fagligt relevant, viser blot, at den pågældende lærer ønsker at eleverne skal være aktiv i faget (og det er bestemt ikke for lærens skyld). Det betyder ikke at du skal være 100% på hele tiden, men at du følger aktivt med i undervisningen, hvad enten den er teoretisk eller praktisk. Var du i tvivl om hvad du kunne lave nu hvor din makker var fraværende, er jeg sikker på din lærer ville kunnet have hjulpet dig.

Når/hvis du vælger at gå videre i uddannelsessystemet, og for eksempel vil på universitetet, så skal du ikke forvente samme interesse fra dine undervisere i, om du følger med eller ej. Det er fuldstændig op til dig selv om du vil følge aktivt med i undervisningen, eller sidde og lave noget andet. På universitetet er der kun en der har ansvaret for at følge undervisningen, og det er dig selv. Følger du ikke undervisningen, består du ikke fagene (sandsynligvis), og kan ikke fortsætte. Det er forøvrigt præcist det samme der gælder ude på jobmarkedet. Deltager du ikke aktivt på arbejdspladsen, og løse de opgaver du får tilddelt men laver alt muligt andet, så er det nok ikke stedet du er ansat ret længe.

Jeg vil som Peter Valberg sige, gør dig selv den tjeneste at følge med i undervisningen (og ved du skriver at det plejer du også at gøre). Jeg forstår godt princippet, men en gang imellem skal man også bare lade tingene flyve, og vælge de kampe der er værd at kæmpe, og ikke bare vælge kampen for kampens skyld ;o)

/Angel

- - -

/Angel


"The Universe is under no obligation to make sense to you" - Niel deGrasse Tyson
Look deep into nature, and then you will understand everything better” - Albert Einstein


Brugbart svar (1)

Svar #16
18. januar kl. 06:38 af Justitia

Der er, jf. § 2, stk. 1, nr. 1, i bekendtgørelsen for Studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser, en pligt til at deltage aktivt i undervisningen. 

Skolen er også forpligtet til, at deres elever deltager aktivt i undervisningen, jf. § 2, stk. 3.

Undladelse heraf skal selvfølgelig sanktioneres.


Brugbart svar (0)

Svar #17
18. januar kl. 06:42 af Justitia

Endvidere blander du vist ordensreglerne sammen med studiereglerne.

Det er studiereglerne, som er relevante i den nærværende sag - ikke ordensreglerne.

Derfor er det ikke så underligt, at der ikke står noget i din skoles ordensregler... fordi det burde i stedet stå i studiereglerne...


Svar #18
18. januar kl. 08:19 af Andreasellehoej

#16 og #17. Studie og ordensregler ligger typisk i samme dokument på skolens hjemmeside, så min formulering kan godt være forkert. Jeg er enig i, at skolen har ret til at sanktionere eleven ved overtrædelse af studie -og ordenreglementet. Læreren har dog ikke ret til at give en fremmødt elev fravær, da det ikke er en af de beskrevet sanktions muligheder ifølge Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser jf. §6.

Brugbart svar (0)

Svar #19
18. januar kl. 17:24 af Justitia

Det er jeg enig i. 


Skriv et svar til: Må en lære give mentalt fravær

Du skal være logget ind, for at skrive et svar til dette spørgsmål. Klik her for at logge ind.
Har du ikke en bruger på Studieportalen.dk? Klik her for at oprette en bruger.