Kemi

Nogen der vil kigge mine kemi-noter efter?

21. juni 2008 af Jens Holger Jensen (Slettet)
Jeg har skrevet noter til årets kemi-pensum. Er der nogen der vil kigge det efter for fejl og forslag til forbedringer?

Uorganisk kemi:

a. Hvad definerer uorganisk kemi?
Uorganisk kemi beskæftiger sig med studiet af materialer der indeholder en hvilken som helst kombination af grundstoffer – undtagen de organiske forbindelser
b. Hvad er et grundstof?
Et grundstof er et kemisk stof der udelukkende består af atomer med samme atomnummer
c. Hvilke partikler er et atom opbygget af?
Et atom er opbygget af tre slags elementarpartikler – protoner, neutroner og elektroner
d. Hvilken ladning har partiklerne?
Protoner er positive, neutroner er neutrale og elektroner er negative

Det periodiske system:
a. Hvem opstillede det?
Det gjorde russeren Dmitrij Mendelejev og tyskeren Lothar Meyer i 1869
b. Hvad kan man læse i det?
Man kan blandt andet læse hvilke grundstoffer der har hvilke bogstaver og hvor meget et bestemt atom vejer
c. Hvad er atommodellen?
Atommodellen er en model til beskrivelse af atomets opbygning
d. Hvad betyder hovedgruppe og periode?
Nummeret på en hovedgruppe angiver antallet af elektroner i yderste skal mens nummeret på en periode afspejler antallet af elektronskaller i de enkelt grundstoffer
e. Hvad hedder ”trappen” der deler DPS?
Trappen der deler det periodiske system kaldes metaltrappen
f. Hvad er en orbital?
En orbital er en matematisk funktion, der kan anvendes til at beregne sandsynligheden for at finde en elektron et givet sted i rummet uden om en atomkerne

Kalk:
a. Hvad er kalk?
Kalk (CaCO3) er et mineralsk stof
b. Hvor er kalk dannet?
Kalk er dannet ved aflejringer af kalkskeletter fra smådyr på havbunden
c. Hvilken betydning har kalk for mennesker?
Kalk har en stor betydning for mennesker da mangel på kalk fører til øget kalktab fra knoglerne og senere hen til øget risiko for knogleskørhed

Ioner:
a. Hvad er en ion?
En ion er et elektrisk ladet atom eller molekyle der har mistet eller fået en eller flere elektroner
b. Hvad er en valens og hvordan bestemmes den?
En valens er det antal elektroner som stoffet har afgivet eller optaget og valensen bestemmes af elektronerne i den yderste elektronskal
c. Hvilke grundstoffer danner positive ioner?
Metallerne danner positive ioner
d. Hvilke grundstoffer danner negative ioner?
Ikke-metallerne danner negative ioner
e. Hvad er en sammensat ion og hvilke kender du?
En sammensat ion er en ion der er sammensat af flere atomer og som der enten er over- eller underskud af elektroner ved så stoffet bliver en ion – fx NO3- eller SO4--
f. Hvad er en ionbinding og er den stærk/svag?
En ionbinding er en stærk binding der kommer i stand ved tiltrækning mellem to ioner med modsat ladning
g. Hvad er en fældningsreaktion?
En fældningsreaktion er en reaktion hvor der dannes et bundfald (et tungtopløseligt salt) når to letopløselige forbindelser blandes

Syre, base og salte:
a. Definition af en syre?
En syre er et molekyle eller en ion der kan afgive en hydrogenion
b. Definition af en base?
En base er et molekyle eller en ion der kan modtage en hydrogenion
c. Hvad kaldes det når man blander base og syre?
En sådan blanding kaldes en neutralisation
Hvad er pH?
pH er et mål for en opløsnings surhedsgrad – det vil sige hvor stærk en syre eller base der er til stede i opløsningen
d. Hvad dannes altid ved en blanding af syre og base?
Når man blander en syre og en base får man et salt
e. Hvad er titrering?
Titrering er en metode til at bestemme indholdet af en bestemt kemisk forbindelse i en prøve
f. Hvad er et mol?
Et mol er den stofmængde der indeholder lige så mange atomer, molekyler, ioner eller formelenheder som 12 g af den rene carbonisotop carbon-12
g. Hvordan bestemmer (beregner) man koncentrationer?
Man bestemmer koncentrationer ved at dividere moltallet med rumfanget i liter
h. Hvad er en indikator?
En indikator er et stof der fortæller os noget om den pågældende opløsning
Nævn to pH-indikatorer?
Eksempelvis phenolphthalein og lakmus
i. Hvad bruges de til?
en pH-indikator et stof der angiver hvor sur eller basisk en opløsning er
j. Hvordan bruges pH-papir?
Når pH-papiret kommer i kontakt med den væske eller andet man ønsker at måle pH for reagerer indikatorstofferne på pH-papiret og antager en farve der kan bruges til at bestemme hvor sur eller basisk opløsningen eller stoffet er ud fra pH-skalaen

Reaktionsligninger:
a. Hvilke tre regler gælder når man afstemmer reaktionsligninger?
I en kemisk reaktion kan der ikke opstå eller forsvinde grundstoffer, elektrisk ladning eller masse


Organisk kemi:

a. Definition af organisk kemi?
Organisk kemi beskæftiger sig med molekyler der indeholder kulstof (carbon) – det vil sige de såkaldte organiske forbindelser
b. Hvilken bindingstype er der mest af i organisk kemi?
Bindingstypen elektronparbindinger (kovalente bindinger) er der mest af i organisk kemi
c. Hvor er C dannet?
Kulstof dannes i den øvre atmosfære ved at tre heliumkerner fusionerer
d. Beskriv C-kredsløbet
Kulstofkredsløbet er et af naturens vigtigste kredsløb. Det mest velkendte kredsløb for kulstof er fra atmosfæren hvor det findes i form af kuldioxid, optages af planter i forbindelse med fotosyntesen og ender som dødt materiale hvorefter det igen omdannes til kuldioxid i atmosfæren. Kulstoffet går også andre veje og en af dem er via havet. Luftens kuldioxid optages i havet og bruges af planteplankton til at indgå i fotosyntese. Noget plankton bliver spist af dyr som atter spises af andre dyr hvorefter noget bliver til kuldioxid igen mens noget andet opløses i havet eller synker til bunds. Efter måske 1000 år bliver også det til kuldioxid og kredsløbet gentages
e. Hvad er en alkan?
Alkaner (C(n)H(2n+2) er en gruppe af organiske kemiske forbindelser der består af kæder af C-atomer og hvor der mellem hvert C-atom er en enkeltbinding
f. Hvad er en alken?
Alkener (C(n)H(2n) er en gruppe af organiske kemiske forbindelser der består af kæder af C-atomer og som har dobbeltbindinger mellem C-atomerne
g. Hvad er en alkyn?
Alkyner (C(n)H(2n-2)) er en gruppe af organiske kemiske forbindelser der består af kæder af C-atomer og som har tredobbeltbindinger mellem C-atomerne
h. Hvad er en alkyl?
Alkyler er grupperresten af atomer efter fjernelse af et H-atom fra en alkan
i. Hvad er en alkohol?
En alkohol er en række kemiske forbindelser der har en hydroxylgruppe – en OH-gruppe – der er bundet kovalent til et kulstofatom
j. Hvad er en aldehyd?
Et aldehyd er en carbonkæde hvor to brintatomer i en CH3-gruppe er erstattet med en dobbeltbundet iltbinding
k. Hvad er en carboxylsyre?
Carboxylsyre er sure organiske forbindelser med en eller flere carboxylsyre-grupper – det vil sige -COOH
l. Hvad er en keton?
En keton er en carbonkæde hvor to brintatomer i en CH2-gruppe er erstattet med en dobbeltbundet iltbinding så der ikke er nogen brintatomer tilbage på C-atomet
m. Hvad betyder det at et stof er polært?
Et stof er polært har en lille elektrisk ladet pol i den ene ende og en modsat ladet pol i den anden
n. Hvad betyder det at et stof er upolært?
Et upolært stof er et stof der ikke indeholder grundstoffer med tilstrækkelig stor forskel i elektronegativitet til at danne en positivt elektrisk ladet ende og en negativt elektrisk ladet ende

Alkohol:
a. Hvad er en primær alkohol?
En primær alkohol er hvor OH-gruppen er bundet til et C-atom der kun er bundet til højst ét andet C-atom – det vil sige indeholder strukturen CH2OH
b. Hvad er en sekundær alkohol?
En sekundær alkohol er hvor OH-gruppen er bundet til et C-atom der er bundet til netop to andre C-atomer – det vil sige indeholder strukturen CHOH
c. Hvad er en tertiær alkohol?
En tertiær alkohol er hvor OH-gruppen er bundet til et til et C-atom der er bundet til tre andre C-atomer – det vil sige indeholder strukturen COH
d. Hvilke fysiske egenskaber har alkoholer?
Alkohols molvægt er 46,07 g/mol, massefylden er 0,8 g/cm³ og kogepunktet er 78 grader celcius
e. Hvilke kemiske egenskaber har alkoholer?
Alkoholer er klare væsker der er brandfarlige, opløsende og giftige
f. Hvordan danner gærceller alkohol (reaktionsligning)?
C6H12O6 + 2 H+ --- 2 C2H5OH + 2 CO2 + H2O
g. Hvad er destillation?
Destillation er en metode til adskillelse af væsker eller faste stoffer med forskellige kogepunkter

Sukker:
a. Hvilken endelse har sukker?
Sukker har endelsen –ose
b. Hvilke monosakkarider kender du?
Eksempelvis glukose, fruktose og galaktose
c. Hvilke disakkarider kender du?
Eksempelvis sukrose, maltose og laktose
d. Hvilket polysakkarid kender du?
Eksempelvis stivelse, cellulose og glykogen
e. Hvordan dannes disakkarider?
Disakkarider dannes ved at to monosakkarider kondenseres under fraspaltning af vand
f. Hvad kaldes denne reaktionstype?
Denne reaktionstype kaldes kondensation
g. Hvorfor bliver man tørstig når man spiser sukker?
Man bliver tørstig af at spise sukker fordi dobbeltbindingen i sukkermolekylet har svært ved at blive brudt
h. Hvad er fotosyntesen?
Fotosyntese er den proces hvor planter omdanner vand og kuldioxid til organisk materiale og ilt ved hjælp af solens energi
i. Hvad er respiration?
Respiration er den iltningsproces i en celle hvor næringsstoffer nedbrydes fuldstændig under dannelse af energi, kuldioxid og vand

Brugbart svar (0)

Svar #1
21. juni 2008 af DON CARLOS (Slettet)

Umiddelbart ser de meget rigtige ud (ved hurtig kig), men også meget kortfattet, men ellers tip top. :-)

Brugbart svar (0)

Svar #2
07. oktober 2008 af Thomsen--xd (Slettet)

Nice


Brugbart svar (0)

Svar #3
06. februar 2009 af abdalla13 (Slettet)

Éj hvor lidt flot og


Brugbart svar (0)

Svar #4
23. marts 2009 af Victoria Sobocki

Du har glemt et bogstav ved "Syre, base og salte:" ved "Hvad er pH?"


Brugbart svar (0)

Svar #5
17. september 2014 af Johanjo

Rigtig godt man

Skriv et svar til: Nogen der vil kigge mine kemi-noter efter?

Du skal være logget ind, for at skrive et svar til dette spørgsmål. Klik her for at logge ind.
Har du ikke en bruger på Studieportalen.dk? Klik her for at oprette en bruger.