Biologi

Hardy Weinberg - princippet

23. november 2019 af SarahHANSON - Niveau: Universitet/Videregående

Hej folkens,

jeg har følgende spørgsmål, samtlig vil jeg også give min egne bud på, hvad svarene kunne være, og I må endelig gerne rette mig eller tilføje mere:

"
En gruppe biologer ønsker at undersøge
hasselmusen i et område på Sydsjælland.
Man indfanger mus hvor man tager en
blodprøve, hvorefter man genudsætter
dem. Det lykkes at indfange 100 individer,
og i laboratoriet undersøger man nu en
række genetiske markører. En af
markørerne viser følgende fordeling:"

AA: 45

BB: 25

AB:30 

1) Udviser populationen Hardy Weinberg proportioner?

Hardy Weinberg- loven siger først og fremmest, at når der er tilfældig parring er genotypefrekvenserne for AA, Aa og aa= p^2+2pq + q^2 = 1, hvorved p^2 svarer til frekvensen af AA, 2pq = frekvensen af Aa og q^2 = frekvensen af aa, med dette udvises der blot proportioner af AA = 45, men ikke i forhold til de andre genotypefrekvenser

2) Hvordan afviger den?

Den afviger ved, at AA og AB ikke er Hardy Weinberg proportioner.

3) Hvilke betingelser skal være opfyldt for at populationen er i ligevægt?

- Arten er dipoloid

- Tilfældig parring

- Uendelig populationsstørrelse

- Ingen migration

- Ingen selektion

-Ingen mutation

4) Hvilke af disse betingelser kan tænkes ikke at være opfyldt?

- Tilfædig parring, da genotypefrekvenserne ikke svarer til Hardy Weinberg- propotionerne


En af biologerne bemærker at det område der er undersøgt består af to skovområder adskilt af et
større åbent område. Hun foreslår derfor at de laver en ny indsamling i det ene af skovområderne.
Her indsamler man igen 100 mus og får følgende fordeling:
AA: 81
BB: 1
AB: 18
 

5) Hvilke konklusioner kan vi drage fra resultaterne? 

1. Der har ikke været tilfældig parring på grund af genoptypefrekvenserne. 

2. Den dominante allel findes på et højere antal sammenlignet med de andre genotyper.

6) Giv et på bud på hvordan fordeling af genotyper har været i det andet område?

- Blank 


Nedenfor vises resultatet af en genotypeanalyse af 20
individer fra hver af to Sitka grantræ populationer. Den
første i en stor skov og den anden i en lille, isoleret skov.
Resultaterne vist nedenfor for tre bi-alleliske loci: (se vedhæftet fil)


1. Beregn observerede og forventede heterozygoter for hver locus
2. Beregn samlet gennemsnit for observerede og forventede heterozygoter, på tværs af alle tre
loci, for hver population
3. Overholdt loci Hardy Weinberg forventninger i hver population? Foreslå årsager til eventuelle
forskelle, du finder mellem populationerne.
 

Til de sidste må jeg indrømme, at jeg er blank.

Tak på forhånd!

Vedhæftet fil: Data.PNG

Skriv et svar til: Hardy Weinberg - princippet

Du skal være logget ind, for at skrive et svar til dette spørgsmål. Klik her for at logge ind.
Har du ikke en bruger på Studieportalen.dk? Klik her for at oprette en bruger.