Matematik

Georg Mohr opgaver med svar

08. oktober 2016 af Soeffi - Niveau: A-niveau

Jeg har lavet en samling af Georg Mohr opgaver som tidligere er stillet på Studieportalen.dk med forslag til løsninger.

Opgaver.

1) I en klasse er der 20 elever. Af disse har 13 været i Spanien og 12 i Italien. 4 har ikke været nogen af stederne.
 - Hvor man elever har været begge steder?

2) Til en sammenkomst laver n personer s liter suppe hver. Suppen skal fordeles i d beholdere, der hver kan fyldes halvt.
 - Hvor man beholdere skal er mindst bruges?

3) Prisen på hver af fem produkter, der alle i 1990 kostede 125 kr., stiger eksponentielt. Produkt A fordobler sin pris på 10 år, mens B fordobler sin pris på 12 år. Produkt C's pris stiger med 20% hvert andet år, mens D's pris stiger med 10% om året. Produkt E kostede 135 kr. i 1991.
 - Hvilket produkt kostede mest i 2010?

4) En trekant med arealet 1 har hjørnerne A, B og C. Punktet D ligger midt mellem A og B. Punktet E ligger midt mellem D og C. Endelig ligger punktet F midt mellem A og E.
 - Hvad er arealet af trekant BEF?

5) Et rektangel er dobbelt så langt som det er bredt. Diagonalen er \sqrt{45}.
 - Hvad er rektanglets areal?

6) Hvilket tal er størst (uden brug af lommeregner)?...:
    A) 23·34·43
    B) (4·32)2·(3·42)·2
    C) 2·3·(2/3)·3·(34/24)·210
    D) 210·34
    E) (34/2)·45

7) Et kvadrat med diagonalen 4 er indskrevet i en cirkel som vist på figuren. 
 - Find arealet af det grå område på figuren.
  

8) Et rektangel er delt i et gråt trekantet område og et hvidt trapez-formet. Arealet af det hvide område er 5 gange så stort som det grå. 


 - Find forholdet a/b ud fra figuren.

9) Et ur har form som et rektangel som vist. Afstanden mellem kl. 12 og kl. 1 er 1 målt langs kanten af rektanglet. 
     
 - Hvad er afstanden mellem kl. 1 og kl. 2?

10) Et tal har præcis 8 divisorer, hvoraf de to er 35 og 77. 
 - Hvad er tallet?

11) Vis at n+ n+ 1 ikke er et kvadrattal for noget naturligt tal n.

12) En stor cirkel med radius 3 og to mindre cirkler hver med radius 1 rører hinanden og to parallelle linjer som vist. 
   
  -  Find afstanden mellem punktene P og Q.

13) Et naturligt tal n opfylder, at der findes netop et naturligt tal k, så 54n < 55k < 56n.
   - Hvad er den størst mulige værdi af n?

14) a. Hvad er sidste ciffer i 749513?
       b. Hvad er sidste ciffer i 92013?
       c. Hvilket af følgende tal ender ikke på 5?...:
            I: 5+15+25+35+45
           II: 5·15·25·35·45
          III: 19- 162
          IV: 20·35·9/(4·15)
           V: 2525 - 252

15) Hvad er det sidste ciffer i \sqrt{2000^{2000}}, som ikke er et 0?

--------------------------------------------------------------------------------

Svar på opgaver

Svar 1: Man skal bruge mængdelære. A er mængden af elever, som har været i Spanien. B er mængden af elever, som har været i Italien. Fællesmængden af A og B har 16 elementer: alle elever minus, de som ikke har været nogen af stederne. Man skal finde antal elementer i fællesmængden. Dette tal kaldes x. 
Der gælder: (antal i A) + (antal i B) - (antal i fællesmængden) = (antal i foreningsmængden) => 13 + 12 - x = 16 => x = 9. Dvs. 9 elever har været begge steder. 

Svar 2: Den samlede mængde suppe er n·s. Hver beholder indeholder 0,5·d. Antal beholdere: n·s/(0,5·d) = 2·n·s/d

Svar 3: Man beregner vækstraten for prisen af hvert produkt. Vækstraten for 
A er \sqrt[10]{2}-1 = 0,07
B er \sqrt[12]{2}-1 = 0,06
C er \sqrt{1,2}-1 = 0,095
D er 0,1
E er (135-125)/125 = 0,08
Dvs. D har den højeste vækstrate og dermed gælder, at D har den højeste pris i 2010

Svar 4: Medianen til en trekant deler trekanten i to trekanter med samme areal. Det kan bruges til at vise, at trekant BEF har arealet 1/4

Svar 5: Kald bredden x. Rektanglets areal er 2x2. Der gælder i følge Pythagora læresætning: x2 + (2x)2 = 45 => x2 = 9. Dvs arealet er 2·9 = 18

Svar 6: Divider A op i de andre:
A/A = 1
B/A = 3
C/A = 1/2
D/A = 2
E/A = 1
Dette viser, at B er størst

Svar 7: Diameteren i cirklen er 4, dvs. dens areal er r2·π = (4/2)2·π = 4π. Kvadratets side er = (diagonalen/\sqrt{2}) = 4/\sqrt{2}. Dvs. at kvadratets areal er (4/\sqrt{2})= 8. Det grå område er en fjerdedel af cirklens areal minus kvadratets areal = (1/4)·(4π - 8) = π - 2.

Svar 8: Kald længden af rektanglen L. Den grå trekant har arealet 0.5·a·L. Den hvide trapez har arealet 0,5·((a+b)+b)·L = 0,5·(a+2b)·L. Der gælder, at: 0,5·(a+2b)·L = 5·[0.5·a·L] => 0,5·a + b = 2.5·a => b = 2a =>
a/b = 1/2  

Svar 9: Man forbinder midten af uret med tallene 12, 1, 2 og 3. Der er 30 grader mellem hver linje. Man ved at tan(30°) = 1/√(3). Dette giver følgende mål:

Det fremgår, at afstanden mellem 1 og 2 er \sqrt{3} - 1/\sqrt{3} = 2/\mathbf{\sqrt{3}}.

Svar 10: Lad n være 1, 2, 3...osv. Tallet, som man søger, kan skrives som n gange laveste fælles fold for 35 og 77, dvs. n gange det mindste tal, som både 35 og 77 går op i. Dette tal er (35·77)/7 = 385, dvs. produktet af 35 og 77 divideret med de to tals største fælles divisor, som er 7. Man undersøger, hvor mange divisorer n·385 har. For n = 1 får man divisorerne: 1, 5, 7, 11, 35, 55, 77 og 385. Da dette antal er 8, er man færdig og svaret er 385. (Ethvert n større end 1 vil give et højere antal divisorer.)

Svar 11: n4+n2+1 = (n2)2+(n)2+1. Kald n2 for m. Man skal vise, at m2+m+1ikke er et kvadrattal for noget naturligt tal m. For et givet m har man, at: m< m2+m+1 < (m+1)2, dvs. uanset, hvad m er, vil m2+m+1altid ligge mellem to kvadrat tal og dermed kan m2+m+1 og heller ikke n4+n2+1 være et kvadrattal.

Svar 12: Af nedenstående figur fremgår det, at afstanden mellem P og S kan findes, som hypotenusen i en retvinklet trekant, hvor kateterne er 3 og \sqrt{12}
      
Dette giver: |PS| = √(12+9) = \sqrt{21}. Dermed er den søgte afstand mellem P og Q = \mathbf{2\sqrt{21}}.

Svar 13: den største værdi er n = 55, hvis n bliver større bliver afstande mellem 54n og 56n større end 2·55 og der er derfor mere end en mulighed for k.

Svar 14: a: det sidste ciffer er 1. Når to tal, hvis sidste ciffer er 1 ganges med hinanden vil produktet også have 1 som sidste ciffer.
b: 9n vil ende på 9, når n er ulige og 1, når n er lige. Da n = 2013 er ulige vil tallet ende på 9.
c: Mulighed V ender på 0, da 25ender på 5 uanset n. Da man trækker to tal, der begge ender på 5 fra hinanden, vil differencen ende på 0.  

Svar 15: \sqrt{2000^{2000}} = 21000·10001000. Det sidste ciffer, der ikke ender på 0, er det samme som det sidste ciffer i 21000. 2n = 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256... dvs. tallene 2, 4, 8, 6 gentages hele tiden. Der gælder derfor for sidste ciffer i 2n :
Sidste ciffer er 2, hvis n mod 4 = 1
Sidste ciffer er 4, hvis n mod 4 = 2
Sidste ciffer er 8, hvis n mod 4 = 3
Sidste ciffer er 6, hvis n mod 4 = 0
Da n=1000 og 1000 mod 4 = 0, ender 21000 på 6. Dvs. det sidste ciffer i det oprindelige tal, der er forskelligt fra 0 er 6.


Brugbart svar (0)

Svar #1
09. oktober 2016 af Jegvedingenting

Bare et forslag.. du kunne gemme dine løsninger i et word-dokument og uploade dem som noter herinde? På dem måde vil de i hvert fald let kunne hentes ned af andre der finder dem interessante. Denne tråd vil jo blive gammel og glemt..


Svar #10
20. januar 2019 af Soeffi

Rettelse: Svar 1:...A er mængden af elever, som har været i Spanien. B er mængden af elever, som har været i Italien. Foreningsmængden af A og B har 16 elementer...

Svar #14
27. november 2021 af Soeffi


Skriv et svar til: Georg Mohr opgaver med svar

Du skal være logget ind, for at skrive et svar til dette spørgsmål. Klik her for at logge ind.
Har du ikke en bruger på Studieportalen.dk? Klik her for at oprette en bruger.